האם כלל התיירים רשאים להיכנס לאזורים מחוץ לריבונות ישראלית, לרבות אזורים תחת הרשות הפלסטינית?

קטגוריה: בטיחות
מקור מידע: משרד התיירות

המעבר לשתי הערים התיירותיות הראשיות בית לחם ויריחו, אשר נמצאות תחת ריבונות הרשות הפלסטינית, בדרך כלל חופשי ואינו נדרש באישור מיוחד.

לגבי שאר האזורים הפלסטינים, המעבר הינו חופשי לתיירים, למעט לאזרחי מדינת ישראל אשר נדרשים להמציא אישור מיוחד מכוחות הביטחון הישראליים.

מפרט המוצר
קטגוריה בטיחות

המעבר לשתי הערים התיירותיות הראשיות בית לחם ויריחו, אשר נמצאות תחת ריבונות הרשות הפלסטינית, בדרך כלל חופשי ואינו נדרש באישור מיוחד.

לגבי שאר האזורים הפלסטינים, המעבר הינו חופשי לתיירים, למעט לאזרחי מדינת ישראל אשר נדרשים להמציא אישור מיוחד מכוחות הביטחון הישראליים.

מפרט המוצר
קטגוריה בטיחות