הגליל - לאכול להתפלל לאהוב

שפה: אנגלית, משך: 1:16
מקור מידע: משרד התיירות
אזור: צפון

מפרט המוצר
אזור צפון
שנת הפקה 2017
משך 1:16
שפה אנגלית
זכויות יוצרים משרד התיירות
זכויות יוצרים משרד התיירות
קישור לאתר https://www.youtube.com/embed/fZ_WdHpHRT8

מפרט המוצר
אזור צפון
שנת הפקה 2017
משך 1:16
שפה אנגלית
זכויות יוצרים משרד התיירות
זכויות יוצרים משרד התיירות
קישור לאתר https://www.youtube.com/embed/fZ_WdHpHRT8