הוראות בטיחות - מקלטים בהרצליה

מקלטים בהרצליה לשעת חירום
מקור מידע: משרד התיירות

ראו במפה את מיקומם של המקלטים בהרצליה 

מפרט המוצר

ראו במפה את מיקומם של המקלטים בהרצליה 

מפרט המוצר