הוראות בטיחות - מקלטים באילת

מקלטים באילת לשעת חירום
מקור מידע: משרד התיירות

ראו במפה את מיקומם של המקלטים באילת

מפרט המוצר
סוג ההנחיה מקלטים
קישור לאתר https://www.govmap.gov.il/?c=196420.23,385889.35&z=7&lay=BOMBSHELTERS

ראו במפה את מיקומם של המקלטים באילת

מפרט המוצר
סוג ההנחיה מקלטים
קישור לאתר https://www.govmap.gov.il/?c=196420.23,385889.35&z=7&lay=BOMBSHELTERS