הוראות בטיחות - מקלטים בירושלים

מקלטים בירושלים לשעת חירום
מקור מידע: משרד התיירות

ראו במפה את מיקומם של המקלטים בירושלים. 

מפרט המוצר
סוג ההנחיה מקלטים
קישור לאתר https://www.jerusalem.muni.il/en/residents/map/?list=22745

ראו במפה את מיקומם של המקלטים בירושלים. 

מפרט המוצר
סוג ההנחיה מקלטים
קישור לאתר https://www.jerusalem.muni.il/en/residents/map/?list=22745