היו מוכנים: היערכות למצבי חירום

הוראות היערכות והתמודדות במצבי חירום
מקור מידע: משרד התיירות

סכנות ומצבי חירום עלולים להתרחש בכל עת ובלי הודעה מוקדמת. מניסיון אירועי העבר, בארץ ובעולם, למדנו שאנשים שהתכוננו ידעו להתמודד עם מצבי חירום בצורה טובה יותר ובכך הצילו את עצמם ואת בני משפחתם. באגרת זו, נפרט את הנחיות ההתגוננות למצבי החירום השונים ומה ניתן לעשות כבר היום, כדי להיערך טוב יותר.

 

סכנות ומצבי חירום עלולים להתרחש בכל עת ובלי הודעה מוקדמת. מניסיון אירועי העבר, בארץ ובעולם, למדנו שאנשים שהתכוננו ידעו להתמודד עם מצבי חירום בצורה טובה יותר ובכך הצילו את עצמם ואת בני משפחתם. באגרת זו, נפרט את הנחיות ההתגוננות למצבי החירום השונים ומה ניתן לעשות כבר היום, כדי להיערך טוב יותר.