היכן מתלוננים על גורם תיירותי או שירותי תיירות לא סבירים?

קטגוריה: כללי
מקור מידע: משרד התיירות
אזור: ירושלים והסביבה

ניתן להגיש תלונה במרכז המידע לתייר באמצעות טופס תלונה.
ניתן גם לשלוח תלונה למנהל לשכת המידע או למרכזת נושא התלונות במשרד התיירות.

מפרט המוצר
שאלות ותשובות כללי
קטגוריה כללי
אזור ירושלים והסביבה
עיר ירושלים

ניתן להגיש תלונה במרכז המידע לתייר באמצעות טופס תלונה.
ניתן גם לשלוח תלונה למנהל לשכת המידע או למרכזת נושא התלונות במשרד התיירות.

מפרט המוצר
שאלות ותשובות כללי
קטגוריה כללי
אזור ירושלים והסביבה
עיר ירושלים