השלה 1-מתחם בזל

כתובת: 1 השל"ה - באזל קומפלקס
מקור מידע: FSM שירותי קרקע בע"מ
מפרט המוצר
מספר תחנה 320
כתובת 1 השל"ה - באזל קומפלקס
עיר תל אביב יפו
ספק תל-אופן
מפרט המוצר
מספר תחנה 320
כתובת 1 השל"ה - באזל קומפלקס
עיר תל אביב יפו
ספק תל-אופן