התיירות הנכנסת בשנים 2011-2018

נתונים גולמיים של סקרי התיירות הנכנסת בשנים 2011-2018

משרד התיירות מבצע מידי שנה ובמהלך כל השנה סקר בקרב 20-25 אלף תיירים שביקרו בישראל.
הסקר מתבצע בתחנות הגבול מהן התיירים עוזים את ישראל לאחר ביקורם.

על מנת ללמוד על מאפייני הביקור שלהם, הוצאותיהם בישראל, מטרות הביקור, משך השהייה בישראל, רמת שביעות הרצון ופרטים רבים נוספים.

בקישור המצורף ניתן להוריד את הנתונים הגולמיים של הסקר שבוצע בשנים 2011-2018.
כל שורה בקובץ מייצגת תייר שנדגם.

הקובץ כולל 3 גליונות : 1- תאור המשתנים, 2- בסיס הנתונים המלא ו-3- טבלאות תרגום של המשתנים מערכים נומרים לטקסט.

הואיל ובמהלך התקופה השאלון עבר שינויים, יש שנים שבהן שאלות מסויימות לא נשאלו ולכן מופיעים ערכים ריקים.

הקובץ מיועד לניתוחים, ביצוע מחקרים, השוואות וכו'.

ככל שישנן הערות או בקשות הבהרה ניתן לפנות לד"ר ירון ארגז – מנהל אגף מחקר וסטטיסטיקה בכתובת המייל yarone@tourism.gov.il

מפרט המוצר
כותב דר. ירון ארגז
דוא"ל yarone@tourism.gov.il

משרד התיירות מבצע מידי שנה ובמהלך כל השנה סקר בקרב 20-25 אלף תיירים שביקרו בישראל.
הסקר מתבצע בתחנות הגבול מהן התיירים עוזים את ישראל לאחר ביקורם.

על מנת ללמוד על מאפייני הביקור שלהם, הוצאותיהם בישראל, מטרות הביקור, משך השהייה בישראל, רמת שביעות הרצון ופרטים רבים נוספים.

בקישור המצורף ניתן להוריד את הנתונים הגולמיים של הסקר שבוצע בשנים 2011-2018.
כל שורה בקובץ מייצגת תייר שנדגם.

הקובץ כולל 3 גליונות : 1- תאור המשתנים, 2- בסיס הנתונים המלא ו-3- טבלאות תרגום של המשתנים מערכים נומרים לטקסט.

הואיל ובמהלך התקופה השאלון עבר שינויים, יש שנים שבהן שאלות מסויימות לא נשאלו ולכן מופיעים ערכים ריקים.

הקובץ מיועד לניתוחים, ביצוע מחקרים, השוואות וכו'.

ככל שישנן הערות או בקשות הבהרה ניתן לפנות לד"ר ירון ארגז – מנהל אגף מחקר וסטטיסטיקה בכתובת המייל yarone@tourism.gov.il

מפרט המוצר
כותב דר. ירון ארגז
דוא"ל yarone@tourism.gov.il