זומבה

שפה: אנגלית, חברה מייצרת: I travel Jerusalem +Ben Ben Group + LAPAM , משך: 4:14, שנת הפקה: 2012
מקור מידע: משרד התיירות

מפרט המוצר
משך 4:14
גרסה קצרה
שפה אנגלית
חברה מייצרת I travel Jerusalem +Ben Ben Group + LAPAM
שנת הפקה 2012
זכויות יוצרים IP של משרד התיירות. ניתן להציג ולהקרין. אין לערוך את הסרטון
קישור לאתר https://www.youtube.com/embed/xfdum3pJGJY
קישור לקובץ WMV http://media.goisrael.com/movies/Zumba/clip2-desktop.wmv

מפרט המוצר
משך 4:14
גרסה קצרה
שפה אנגלית
חברה מייצרת I travel Jerusalem +Ben Ben Group + LAPAM
שנת הפקה 2012
זכויות יוצרים IP של משרד התיירות. ניתן להציג ולהקרין. אין לערוך את הסרטון
קישור לאתר https://www.youtube.com/embed/xfdum3pJGJY
קישור לקובץ WMV http://media.goisrael.com/movies/Zumba/clip2-desktop.wmv