זרמי מים בגליל העליון

שפה: אנגלית, משך: 1:29
מקור מידע: משרד התיירות
אזור: צפון

מפרט המוצר
אזור צפון
שנת הפקה 2016
משך 1:29
שפה אנגלית
זכויות יוצרים משרד התיירות
קישור לאתר https://www.youtube.com/embed/kzWCUA4gBMI

מפרט המוצר
אזור צפון
שנת הפקה 2016
משך 1:29
שפה אנגלית
זכויות יוצרים משרד התיירות
קישור לאתר https://www.youtube.com/embed/kzWCUA4gBMI