חישוב כניסות תיירים ולינות 2015

שנה: 2015, שפה: עברית, מידע בנושא: כלי עזר
מקור מידע: משרד התיירות
מפרט המוצר
שנה 2015
שפה עברית
מידע בנושא כלי עזר
מפרט המוצר
שנה 2015
שפה עברית
מידע בנושא כלי עזר