Sorry - this product is no longer available

חפצי-בה

סוג אטרקציה: מוזיאונים ותרבות, אזור: צפון, כתובת: חדרה
מקור מידע: המועצה לשימור אתרי מורשת בישראל
אזור: צפון

במרחב פסטורלי זה תיווכחו לדעת עד כמה עדינה ומורכבת היא מלאכת השימור.

בלב פארק משופע עצים, שוכנת חפצי-בה – חווה חקלאית מראשית חידוש ההתיישבות היהודית בארץ ישראל.

חוות החלוצים החלה את דרכה כהבטחה גדולה ונועדה להיות מושבה מאורגנת ונפרדת מהעיר חדרה.

בשנים 1914-1906 התנהלו בה חיי משק תוססים, ניטעו פרדסים והוקמו בתי פועלים, אורווה ורפת. 

אך האופטימיות הייתה מוקדמת. עם פרוץ מלחמת העולם הראשונה ניחתה על החווה שרשרת של אסונות שגרמו לנטישתה הסופית ב-1929. ב-1992 רכשה חברת החשמל את השטח, שחזרה את החווה, שיקמה את מבניה והכשירה במקום מסלולי טיול.

בקרו במבנה בית החווה המשוקם ומבנה הדיר שלצדו, שבהם פועל מרכז מבקרים של חברת החשמל ובו תצוגה וסרט המאפשרים הצצה לעולם של ראשית המאה הקודמת, בליווי סיפורים מרתקים.

ברחוב הפועלים מצויה שדרת אקליפטוסים שמשני צדיה מבני הפועלים המשוקמים, ובראשה בית מנהל החווה ותצפית נרחבת לעבר אתר תחנת הכוח אורות רבין.

מומלץ לבקר בבית המשאבות ההיסטורי, ששוקם בסיוע המועצה לשימור אתרים, ובו הדגמה דינמית של המשאבות שפעלו כאן בעבר, בעת שמימי נחל חדרה נשאבו לטובת השקיית המטעים.

מפרט המוצר
אזור צפון
סוג אטרקציה מוזיאונים ותרבות
כתובת חדרה
טלפון +972-4-6348742
שעות פתיחה כל יום 15:00-8:00
חניה כן
מתאים לילדים כן
נגישות לאנשים עם מוגבלות כן
קישור לאתר http://bit.ly/2njwCnV

במרחב פסטורלי זה תיווכחו לדעת עד כמה עדינה ומורכבת היא מלאכת השימור.

בלב פארק משופע עצים, שוכנת חפצי-בה – חווה חקלאית מראשית חידוש ההתיישבות היהודית בארץ ישראל.

חוות החלוצים החלה את דרכה כהבטחה גדולה ונועדה להיות מושבה מאורגנת ונפרדת מהעיר חדרה.

בשנים 1914-1906 התנהלו בה חיי משק תוססים, ניטעו פרדסים והוקמו בתי פועלים, אורווה ורפת. 

אך האופטימיות הייתה מוקדמת. עם פרוץ מלחמת העולם הראשונה ניחתה על החווה שרשרת של אסונות שגרמו לנטישתה הסופית ב-1929. ב-1992 רכשה חברת החשמל את השטח, שחזרה את החווה, שיקמה את מבניה והכשירה במקום מסלולי טיול.

בקרו במבנה בית החווה המשוקם ומבנה הדיר שלצדו, שבהם פועל מרכז מבקרים של חברת החשמל ובו תצוגה וסרט המאפשרים הצצה לעולם של ראשית המאה הקודמת, בליווי סיפורים מרתקים.

ברחוב הפועלים מצויה שדרת אקליפטוסים שמשני צדיה מבני הפועלים המשוקמים, ובראשה בית מנהל החווה ותצפית נרחבת לעבר אתר תחנת הכוח אורות רבין.

מומלץ לבקר בבית המשאבות ההיסטורי, ששוקם בסיוע המועצה לשימור אתרים, ובו הדגמה דינמית של המשאבות שפעלו כאן בעבר, בעת שמימי נחל חדרה נשאבו לטובת השקיית המטעים.

מפרט המוצר
אזור צפון
סוג אטרקציה מוזיאונים ותרבות
כתובת חדרה
טלפון +972-4-6348742
שעות פתיחה כל יום 15:00-8:00
חניה כן
מתאים לילדים כן
נגישות לאנשים עם מוגבלות כן
קישור לאתר http://bit.ly/2njwCnV