טארום

מדינה: רומניה, מיקום סניף בארץ: רח' בן יהודה 1, תל אביב
מקור מידע: רשות שדות התעופה
מפרט המוצר
מדינה רומניה
מיקום סניף בארץ רח' בן יהודה 1, תל אביב
טלפון +972-3-5162292
טלפון חו"ל +4021-2046464
פקס +972-3-5162382
דוא"ל taromcargo@tarom.ro
קישור לאתר http://www.tarom.ro/en/
מפרט המוצר
מדינה רומניה
מיקום סניף בארץ רח' בן יהודה 1, תל אביב
טלפון +972-3-5162292
טלפון חו"ל +4021-2046464
פקס +972-3-5162382
דוא"ל taromcargo@tarom.ro
קישור לאתר http://www.tarom.ro/en/