יום ירושלים

יום ירושלים הוא חג לאומי לציון שחרור העיר ולאיחודה לאחר מלחמת ששת הימים.
מקור מידע: משרד התיירות

מידע על יום ירושלים - חגים בישראל

יום ירושלים הוא חג לאומי לציון שחרור העיר ולאיחודה לאחר מלחמת ששת הימים. ציון יום ירושלים הוחלט בשנת 1968, שנה לאחר מלחמת ששת הימים, כדי לחגוג את איחודה של העיר ואת הקשר של העם היהודי לירושלים לדורותיה.

יום ירושלים הוא יום עסקים רגיל פרט לטקסים רשמיים.

מפרט המוצר
תאריך עברי כ"ח באייר
תאריך 21/5/2020

מידע על יום ירושלים - חגים בישראל

יום ירושלים הוא חג לאומי לציון שחרור העיר ולאיחודה לאחר מלחמת ששת הימים. ציון יום ירושלים הוחלט בשנת 1968, שנה לאחר מלחמת ששת הימים, כדי לחגוג את איחודה של העיר ואת הקשר של העם היהודי לירושלים לדורותיה.

יום ירושלים הוא יום עסקים רגיל פרט לטקסים רשמיים.

מפרט המוצר
תאריך עברי כ"ח באייר
תאריך 21/5/2020