יום השואה והגבורה

יום הזיכרון לשואה ולגבורה של ישראל, מוקדש לזכר ששת מיליון היהודים שנרצחו על ידי הנאצים, לגבורתם ולהתנגדות היהודית בשואה.
מקור מידע: משרד התיירות

מידע על יום השואה - חגים בישראל

יום הזיכרון הישראלי לשואה ולגבורה, מתקיים ביום ה -27 של ניסן (לקראת סוף אפריל או תחילת מאי), שבוע לאחר חג הפסח. יום השואה מוקדש לזכר ששה מיליון היהודים שנרצחו על ידי הנאצים ולזכר לגבורה היהודית במלחמת העולם השניה. התאריך נקבע לציון מרד גטו ורשה, ערב פסח, 19 באפריל, 1943.

יום הזיכרון צוין לראשונה בשנת 1951, ונקבע בחוק בשנת 1959.

מפרט המוצר
תאריך עברי כ"ז בניסן
תאריך 21/4/2020

מידע על יום השואה - חגים בישראל

יום הזיכרון הישראלי לשואה ולגבורה, מתקיים ביום ה -27 של ניסן (לקראת סוף אפריל או תחילת מאי), שבוע לאחר חג הפסח. יום השואה מוקדש לזכר ששה מיליון היהודים שנרצחו על ידי הנאצים ולזכר לגבורה היהודית במלחמת העולם השניה. התאריך נקבע לציון מרד גטו ורשה, ערב פסח, 19 באפריל, 1943.

יום הזיכרון צוין לראשונה בשנת 1951, ונקבע בחוק בשנת 1959.

מפרט המוצר
תאריך עברי כ"ז בניסן
תאריך 21/4/2020