ים המלח (גרסת תחרות)

שפה: אנגלית, חברה מייצרת: Mordgan + LAPAM, משך: 1:30, שנת הפקה: 2011
מקור מידע: משרד התיירות
אזור: ים המלח

מפרט המוצר
אזור ים המלח
משך 1:30
גרסה קצרה
שפה אנגלית
חברה מייצרת Mordgan + LAPAM
שנת הפקה 2011
זכויות יוצרים IP של משרד התיירות. ניתן להציג ולהקרין. אין לערוך את הסרטון
קישור לקובץ WMV http://media.goisrael.com/movies/Dead%20Sea%20WMV%202+3m/2M.zip
קישור לאתר https://www.youtube.com/embed/806FYQTYwI0
קישור לקובץ DVD http://media.goisrael.com/movies/Dead%20Sea%20Your%20Natural%20Choice%202m+3m%20DVD/Dead%20Sea%20-%20Your%20natural%20choice%202m%20%20DVD.zip

מפרט המוצר
אזור ים המלח
משך 1:30
גרסה קצרה
שפה אנגלית
חברה מייצרת Mordgan + LAPAM
שנת הפקה 2011
זכויות יוצרים IP של משרד התיירות. ניתן להציג ולהקרין. אין לערוך את הסרטון
קישור לקובץ WMV http://media.goisrael.com/movies/Dead%20Sea%20WMV%202+3m/2M.zip
קישור לאתר https://www.youtube.com/embed/806FYQTYwI0
קישור לקובץ DVD http://media.goisrael.com/movies/Dead%20Sea%20Your%20Natural%20Choice%202m+3m%20DVD/Dead%20Sea%20-%20Your%20natural%20choice%202m%20%20DVD.zip