Sorry - this product is no longer available

יקב שאטו גולן

סוג אטרקציה: יקבים, אזור: צפון, כתובת: מושב אליעד, רמת הגולן
מקור מידע: יקב שאטו גולן
אזור: צפון

יקב שאטו גולן הוא יקב בוטיק ישראלי.
סיפורו של יקב שאטו גולן החל בשנת 1996 עת נטעה משפחת ריבק ממושב אליעד 131 דונם של ענבי קברנה סוביניון ומרלו בשטחים החקלאיים של המושב בדרום רמת הגולן.
לאחר כשלוש שנים, בשנת 1999 , הקימה המשפחה יקב קטן בחצר המשק בשותפות עם שוקי שי וייצרו את 7000 בקבוקי הקברנה סוביניון הראשונים.
בבציר 2000, בנוסף ליועץ שכבר היה ליקב, הוחלט להביא יינן מחו"ל שיעזור בתקופת הבציר שכבר גדל לכעשרים טון של קברנה סוביניון ומרלו.
שנה לאחר מכן, כאשר ייצור הבקבוקים עבר למבנה החדש וכבר עלה ל-30,000, הגיע אל היקב יינן צעיר ונמרץ בשם אורי חץ אשר חזר מלימודי תואר ראשון ושני באוניברסיטת מדינת אורגון והתמחה ביקב ג'וזף פלפס בקליפורניה וביקב צרעה בישראל. אורי חץ הגיע יום לפני בציר 2001 ומאז לא הפסיק לעבוד ביקב. אורי עזר רבות לקדם את היקב בחשיבתו המקורית וגישתו חסרת הפשרות ולאחר שנים ספורות של עבודה הצטרף ליקב כשותף.
בשנת 2002 ניטעו עוד כ- 110 דונם, נוספו זני ענבים חדשים וכמות הייצור המשיכה לעלות. נטיעות חדשות מתווספות כל הזמן במטרה להגדיל את הייצור, להחליף חלקות ישנות ולנסות עוד זנים חדשים.
בשנת 2014 נפרד מהיקב שוקי שי והעביר את אחזקותיו לחברת ש.א. יין.
יקב שאטו גולן נמצא במושב אליעד ברמת הגולן, הוא משווק 90,000 בקבוקים בשנה (נכון לשנת 2016). כרמי היקב שוכנים במפגש נחלי הירמוך ורוקד והם בבעלות היקב.ה

מפרט המוצר
סוג אטרקציה יקבים
אזור צפון
עיר אליעד
כתובת מושב אליעד, רמת הגולן
טלפון +972-4-6600026
שעות פתיחה בתיאום מראש
חניה כן
מתאים לילדים כן
נגישות לאנשים עם מוגבלות לא
קישור לאתר http://www.chateaugolan.com/
דוא"ל events@chateaugolan.com

יקב שאטו גולן הוא יקב בוטיק ישראלי.
סיפורו של יקב שאטו גולן החל בשנת 1996 עת נטעה משפחת ריבק ממושב אליעד 131 דונם של ענבי קברנה סוביניון ומרלו בשטחים החקלאיים של המושב בדרום רמת הגולן.
לאחר כשלוש שנים, בשנת 1999 , הקימה המשפחה יקב קטן בחצר המשק בשותפות עם שוקי שי וייצרו את 7000 בקבוקי הקברנה סוביניון הראשונים.
בבציר 2000, בנוסף ליועץ שכבר היה ליקב, הוחלט להביא יינן מחו"ל שיעזור בתקופת הבציר שכבר גדל לכעשרים טון של קברנה סוביניון ומרלו.
שנה לאחר מכן, כאשר ייצור הבקבוקים עבר למבנה החדש וכבר עלה ל-30,000, הגיע אל היקב יינן צעיר ונמרץ בשם אורי חץ אשר חזר מלימודי תואר ראשון ושני באוניברסיטת מדינת אורגון והתמחה ביקב ג'וזף פלפס בקליפורניה וביקב צרעה בישראל. אורי חץ הגיע יום לפני בציר 2001 ומאז לא הפסיק לעבוד ביקב. אורי עזר רבות לקדם את היקב בחשיבתו המקורית וגישתו חסרת הפשרות ולאחר שנים ספורות של עבודה הצטרף ליקב כשותף.
בשנת 2002 ניטעו עוד כ- 110 דונם, נוספו זני ענבים חדשים וכמות הייצור המשיכה לעלות. נטיעות חדשות מתווספות כל הזמן במטרה להגדיל את הייצור, להחליף חלקות ישנות ולנסות עוד זנים חדשים.
בשנת 2014 נפרד מהיקב שוקי שי והעביר את אחזקותיו לחברת ש.א. יין.
יקב שאטו גולן נמצא במושב אליעד ברמת הגולן, הוא משווק 90,000 בקבוקים בשנה (נכון לשנת 2016). כרמי היקב שוכנים במפגש נחלי הירמוך ורוקד והם בבעלות היקב.ה

מפרט המוצר
סוג אטרקציה יקבים
אזור צפון
עיר אליעד
כתובת מושב אליעד, רמת הגולן
טלפון +972-4-6600026
שעות פתיחה בתיאום מראש
חניה כן
מתאים לילדים כן
נגישות לאנשים עם מוגבלות לא
קישור לאתר http://www.chateaugolan.com/
דוא"ל events@chateaugolan.com