כיצד אוכל להגיש תלונות על שירותי תיירות?

קטגוריה: כללי
מקור מידע: משרד התיירות

ניתן להגיש תלונות למחלקת פניות הציבור
https://www.gov.il/en/service/review_and_complaints

מפרט המוצר
שאלות ותשובות כללי
קטגוריה כללי

ניתן להגיש תלונות למחלקת פניות הציבור
https://www.gov.il/en/service/review_and_complaints

מפרט המוצר
שאלות ותשובות כללי
קטגוריה כללי