כניסות מבקרים ותיירים 2016

שנה: 2016, שפה: אנגלית, עברית, מידע בנושא: הודעות שוטפות (כניסות תיירים, לינות ואחרות)
מקור מידע: משרד התיירות

תיירים: מבקרים בעלי דרכון זר הנכנסים לישראל באשרת תייר ויוצאים ממנה בתאריך שונה מתאריך הכניסה (לא באותו יום).לא כולל עולים, אזרחים עולים, עולים בכוח, עובדים זרים ומבקרי יום.

מבקרי יום: מבקרים שנכנסים לישראל ויוצאים ממנה באותו תאריך (באותו יום), כולל נוסעים בשיוט.

מבקרים: כולל תיירים ומבקרי יום (כולל נוסעים בשיוט).

מפרט המוצר
שנה 2016
שפה עברית
שפה אנגלית
מידע בנושא הודעות שוטפות (כניסות תיירים, לינות ואחרות)

תיירים: מבקרים בעלי דרכון זר הנכנסים לישראל באשרת תייר ויוצאים ממנה בתאריך שונה מתאריך הכניסה (לא באותו יום).לא כולל עולים, אזרחים עולים, עולים בכוח, עובדים זרים ומבקרי יום.

מבקרי יום: מבקרים שנכנסים לישראל ויוצאים ממנה באותו תאריך (באותו יום), כולל נוסעים בשיוט.

מבקרים: כולל תיירים ומבקרי יום (כולל נוסעים בשיוט).

מפרט המוצר
שנה 2016
שפה עברית
שפה אנגלית
מידע בנושא הודעות שוטפות (כניסות תיירים, לינות ואחרות)