בנק לאומי לישראל בע"מ - מג'אר

בנק לאומי לישראל בע"מ - מג'אר
מקור מידע: בנק ישראל

מפרט המוצר
שם הבנק בנק לאומי לישראל בע"מ
קוד בנק 10
שם סניף מג'אר
קוד סניף 984
כתובת בכניסה לכפר 0
עיר מגאר
מיקוד 2012100
טלפון 03-9545522
פקס 077-8083616
נגישות לאנשים עם מוגבלות כן
ימי סגירה יום ו
תאריך עדכון אחרון 18/09/2019

מפרט המוצר
שם הבנק בנק לאומי לישראל בע"מ
קוד בנק 10
שם סניף מג'אר
קוד סניף 984
כתובת בכניסה לכפר 0
עיר מגאר
מיקוד 2012100
טלפון 03-9545522
פקס 077-8083616
נגישות לאנשים עם מוגבלות כן
ימי סגירה יום ו
תאריך עדכון אחרון 18/09/2019