מהו כרטיס "גייטפס אלקטרוני"?

קטגוריה: ויזה וכניסה לישראל
מקור מידע: משרד התיירות

 לפי סעיף חוק 13 לחוק המסדיר כניסה לישראל מ- 1952, בסמכותו של פקח או שוטר לבקש הצגת תעודה מזהה והוכחה למעמד חוקי בישראל. יחידת ביקורת הגבולות ורשות שדות תעופה בשיתוף כל הגורמים האחראיים  פיתחה "כרטיס חכם" -

 (Electronic Gate Pass )

הנושא חידושים טכנולוגים המאפשרים לביקורת גבולות להפיק,

בלחיצת כפתור, כרטיס המשלב את הנתונים הבסיסיים המצויים בדרכון הכולל תמונה, מועד כניסה לארץ וסוג אשרת הכניסה כולל תוקפה.

כרטיס חכם זה נותן מענה לעקרונות הביטחון ולצרכים התיירותיים.

הכרטיס מאפשר לתייר/ולאזרח לצאת לאזור איסוף המזוודות דרך שערים אוטומטים.

התייר נדרש לשמור את כרטיס הזיהוי הזה למשך כל תקופת ביקורו בארץ.

מפרט המוצר
קטגוריה ויזה וכניסה לישראל

 לפי סעיף חוק 13 לחוק המסדיר כניסה לישראל מ- 1952, בסמכותו של פקח או שוטר לבקש הצגת תעודה מזהה והוכחה למעמד חוקי בישראל. יחידת ביקורת הגבולות ורשות שדות תעופה בשיתוף כל הגורמים האחראיים  פיתחה "כרטיס חכם" -

 (Electronic Gate Pass )

הנושא חידושים טכנולוגים המאפשרים לביקורת גבולות להפיק,

בלחיצת כפתור, כרטיס המשלב את הנתונים הבסיסיים המצויים בדרכון הכולל תמונה, מועד כניסה לארץ וסוג אשרת הכניסה כולל תוקפה.

כרטיס חכם זה נותן מענה לעקרונות הביטחון ולצרכים התיירותיים.

הכרטיס מאפשר לתייר/ולאזרח לצאת לאזור איסוף המזוודות דרך שערים אוטומטים.

התייר נדרש לשמור את כרטיס הזיהוי הזה למשך כל תקופת ביקורו בארץ.

מפרט המוצר
קטגוריה ויזה וכניסה לישראל