Sorry - this product is no longer available

מוזיאון העמק

סוג אטרקציה: מוזיאונים ותרבות, אתרים לאומיים, אזור: צפון, כתובת: קיבוץ יפעת, עמק יזרעאל
מקור מידע: המועצה לשימור אתרי מורשת בישראל
אזור: צפון

הביטוי "העמק הוא חלום" ניכר היטב באתר מיוחד זה – מוזיאון העמק בקיבוץ יפעת, שבו אחת התצוגות הגדולות מסוגה בישראל המוקדשת לסיפורו של העמק, להתיישבות בו ולהוויי החיים החלוציים בשנים 1951-1911.

בתצוגה אלפי פריטים – בהם תמונות, חפצים, מבנים משוחזרים, בגדים, כלי עבודה, כלי בית, מחרשות, טרקטורים וכלי חקלאות מקוריים – המציגים את סיפורם של אנשי העליות השנייה, השלישית והרביעית שהתיישבו בעמק יזרעאל.

חלוצים אלו הקימו את אחד ממפעלי ההתיישבות הגדולים והמובילים בארץ, בדרך להקמת המדינה, בחזון ובלהט של יצירת חברה חדשה.

המוזיאון מתרכז בסיפורם של הקיבוץ והמושב – אבני היסוד להתיישבות השיתופית-סוציאליסטית – ועוסק גם בהתפתחות החקלאית כתשתית ליצירת פרנסה, עבודה ושינוי אורחות החיים של העם היהודי, מעם גלותי לעם חופשי העובד את אדמת הארץ המובטחת.

מפרט המוצר
סוג אטרקציה אתרים לאומיים
אזור צפון
סוג אטרקציה מוזיאונים ותרבות
כתובת קיבוץ יפעת, עמק יזרעאל
טלפון +972- 4-6548974
שעות פתיחה בימים ראשון-חמישי: 15:00-9:00, יום שבת: 14:00-11:00
חניה כן
מתאים לילדים כן
נגישות לאנשים עם מוגבלות כן
דוא"ל yifmuseu@yifat.org.il
קישור לאתר http://bit.ly/2nOqpEz

הביטוי "העמק הוא חלום" ניכר היטב באתר מיוחד זה – מוזיאון העמק בקיבוץ יפעת, שבו אחת התצוגות הגדולות מסוגה בישראל המוקדשת לסיפורו של העמק, להתיישבות בו ולהוויי החיים החלוציים בשנים 1951-1911.

בתצוגה אלפי פריטים – בהם תמונות, חפצים, מבנים משוחזרים, בגדים, כלי עבודה, כלי בית, מחרשות, טרקטורים וכלי חקלאות מקוריים – המציגים את סיפורם של אנשי העליות השנייה, השלישית והרביעית שהתיישבו בעמק יזרעאל.

חלוצים אלו הקימו את אחד ממפעלי ההתיישבות הגדולים והמובילים בארץ, בדרך להקמת המדינה, בחזון ובלהט של יצירת חברה חדשה.

המוזיאון מתרכז בסיפורם של הקיבוץ והמושב – אבני היסוד להתיישבות השיתופית-סוציאליסטית – ועוסק גם בהתפתחות החקלאית כתשתית ליצירת פרנסה, עבודה ושינוי אורחות החיים של העם היהודי, מעם גלותי לעם חופשי העובד את אדמת הארץ המובטחת.

מפרט המוצר
סוג אטרקציה אתרים לאומיים
אזור צפון
סוג אטרקציה מוזיאונים ותרבות
כתובת קיבוץ יפעת, עמק יזרעאל
טלפון +972- 4-6548974
שעות פתיחה בימים ראשון-חמישי: 15:00-9:00, יום שבת: 14:00-11:00
חניה כן
מתאים לילדים כן
נגישות לאנשים עם מוגבלות כן
דוא"ל yifmuseu@yifat.org.il
קישור לאתר http://bit.ly/2nOqpEz