משלחת בריסל-משלחת לא"א בלגיה

סוג נציגות: משלחת, נציגויות ישראל בעולם: בריסל-משלחת לא"א, מדינה: בלגיה
מקור מידע: משרד החוץ
מפרט המוצר
סוג נציגות משלחת
קישור לאתר http://embassies.gov.il/eu
כתובת AV. DE L'OBSER V ATOIRE 40 1180 BRUXELLES BRUSSELS (EU)
טלפון 32-2-3735500
נציגויות ישראל בעולם בריסל-משלחת לא"א
מדינה בלגיה
יבשת אירופה
מפרט המוצר
סוג נציגות משלחת
קישור לאתר http://embassies.gov.il/eu
כתובת AV. DE L'OBSER V ATOIRE 40 1180 BRUXELLES BRUSSELS (EU)
טלפון 32-2-3735500
נציגויות ישראל בעולם בריסל-משלחת לא"א
מדינה בלגיה
יבשת אירופה