משלחת ג'נבה-משלחת לאו"ם שווייץ

סוג נציגות: משלחת, נציגויות ישראל בעולם: ג'נבה-משלחת לאו"ם, מדינה: שוויץ
מקור מידע: משרד החוץ
מפרט המוצר
סוג נציגות משלחת
קישור לאתר http://embassies.gov.il/ungeneva
כתובת & INTERNATIONAL ORGANIZATION 1-3 AVE. DE LA PAIX 1202 GENEVA SWITZERLAND
טלפון 41-022-7160500
נציגויות ישראל בעולם ג'נבה-משלחת לאו"ם
מדינה שוויץ
יבשת אירופה
מפרט המוצר
סוג נציגות משלחת
קישור לאתר http://embassies.gov.il/ungeneva
כתובת & INTERNATIONAL ORGANIZATION 1-3 AVE. DE LA PAIX 1202 GENEVA SWITZERLAND
טלפון 41-022-7160500
נציגויות ישראל בעולם ג'נבה-משלחת לאו"ם
מדינה שוויץ
יבשת אירופה