נצרת, היום 14-29

אזור: צפון, טמפרטורה מחר: 12 - 17 C°, טמפרטורה מחרתיים: 13 - 17 C°
מקור מידע: השירות המטאורולוגי הישראלי
מפרט המוצר
אזור צפון
עיר נצרת
תאריך עדכון אחרון 5-4-2020
טמפרטורה היום 14 - 29 C°
אחוזי לחות היום 25 - 25
כיוון רוחות ומהירות היום 045-135/25-45
טמפרטורה מחר 12 - 18 C°
טמפרטורה מחרתיים 11 - 18 C°
טמפרטורה עוד שלושה ימים 10 - 17 C°
מפרט המוצר
אזור צפון
עיר נצרת
תאריך עדכון אחרון 5-4-2020
טמפרטורה היום 14 - 29 C°
אחוזי לחות היום 25 - 25
כיוון רוחות ומהירות היום 045-135/25-45
טמפרטורה מחר 12 - 18 C°
טמפרטורה מחרתיים 11 - 18 C°
טמפרטורה עוד שלושה ימים 10 - 17 C°