סוכות

סוכות מקורו בתורה, לזכר הסוכות בהן בני ישראל חיו במדבר לאחר יציאת מצרים.
מקור מידע: משרד התיירות

מידע על סוכות - חגים בישראל

סוכות, או חג הסוכות, מקורו בתורה, חל לזכר הסוכות בהן בני ישראל חיו במדבר לאחר יציאת מצרים. סוכות הוא החג השלישי בחודש תשרי, והוא אחד החגים היהודים החשובים ביותר.

מפרט המוצר
תאריך עברי י"ד בתשרי - כ"א בתשרי
תאריך 2/10/2020 - 9/10/2020

מידע על סוכות - חגים בישראל

סוכות, או חג הסוכות, מקורו בתורה, חל לזכר הסוכות בהן בני ישראל חיו במדבר לאחר יציאת מצרים. סוכות הוא החג השלישי בחודש תשרי, והוא אחד החגים היהודים החשובים ביותר.

מפרט המוצר
תאריך עברי י"ד בתשרי - כ"א בתשרי
תאריך 2/10/2020 - 9/10/2020