עכו - מסע בעקבות הצלבנים

שפה: אנגלית, משך: 1:20, שנת הפקה: 2017
מקור מידע: משרד התיירות
אזור: צפון

מפרט המוצר
אזור צפון
משך 1:20
שפה אנגלית
זכויות יוצרים משרד התיירות
שנת הפקה 2017
עיר עכו
קישור לאתר https://www.youtube.com/embed/KlXXyToCmCM

מפרט המוצר
אזור צפון
משך 1:20
שפה אנגלית
זכויות יוצרים משרד התיירות
שנת הפקה 2017
עיר עכו
קישור לאתר https://www.youtube.com/embed/KlXXyToCmCM