פורים

להתחפש ולהיות מאושר: המצוות של פורים כוללות אפילו מצווה להשתכר.
מקור מידע: משרד התיירות

מידע על פורים - חגים בישראל

פורים הוא אחד החגים השמחים השמח ביותר במסורת היהודית, חג שבו המצוות כוללות להתחפש, להיות שמח, ואף לשתות לשוכרה. זהו חג המאפשר גם ללומדי תורה הרציניים ביותר להתעטף ברוח שטות וליצנות באוירה של קרנבל.

מפרט המוצר
תאריך עברי י"ד-ט"ו באדר
תאריך 10-11/3/2020

מידע על פורים - חגים בישראל

פורים הוא אחד החגים השמחים השמח ביותר במסורת היהודית, חג שבו המצוות כוללות להתחפש, להיות שמח, ואף לשתות לשוכרה. זהו חג המאפשר גם ללומדי תורה הרציניים ביותר להתעטף ברוח שטות וליצנות באוירה של קרנבל.

מפרט המוצר
תאריך עברי י"ד-ט"ו באדר
תאריך 10-11/3/2020