פסח

פסח נמשך שבעה ימים. הוא נחגג לזכר יציאת מצרים - אחד הסיפורים המרכזיים בתולדות העם היהודי.
מקור מידע: משרד התיירות

מידע על פסח - חגים בישראל

פסח הוא חג מרכזי במסורת היהודית, אשר מתחיל ביום ה - 15 של החודש ניסן (בדרך כלל באפריל), ונמשך שבעה ימים. פסח נחגג לזכר יציאת מצרים - אחד הסיפורים המרכזיים בתולדות העם היהודי.

כפי שמתואר בספר שמות, בני ישראל חיו במצרים ושועבדו על ידי המצרים. משה, הפך למנהיג של בני ישראל וביקש מפרעה לאפשר להם לחזור לארץ ישראל. כאשר פרעה סירב, הוביל משה שנשלח על ידי אלוהים ליציאה חפוזה של בני עמו ממצרים.

מפרט המוצר
תאריך עברי ט"ו בניסן - כ"א בניסן
תאריך 9/4/2020 - 15/4/2020

מידע על פסח - חגים בישראל

פסח הוא חג מרכזי במסורת היהודית, אשר מתחיל ביום ה - 15 של החודש ניסן (בדרך כלל באפריל), ונמשך שבעה ימים. פסח נחגג לזכר יציאת מצרים - אחד הסיפורים המרכזיים בתולדות העם היהודי.

כפי שמתואר בספר שמות, בני ישראל חיו במצרים ושועבדו על ידי המצרים. משה, הפך למנהיג של בני ישראל וביקש מפרעה לאפשר להם לחזור לארץ ישראל. כאשר פרעה סירב, הוביל משה שנשלח על ידי אלוהים ליציאה חפוזה של בני עמו ממצרים.

מפרט המוצר
תאריך עברי ט"ו בניסן - כ"א בניסן
תאריך 9/4/2020 - 15/4/2020