צליינים אורתודוקסיים רוסים בארץ הקודש (כתוביות באוקראינית)

שפה: רוסית, חברה מייצרת: Mordgan + LAPAM, משך: 11:26, שנת הפקה: 2011
מקור מידע: משרד התיירות

מפרט המוצר
משך 11:26
גרסה קצרה
שפה רוסית
חברה מייצרת Mordgan + LAPAM
שנת הפקה 2011
זכויות יוצרים IP של משרד התיירות. ניתן להציג ולהקרין. אין לערוך את הסרטון
קישור לקובץ WMV http://media.goisrael.com/movies/Russian%20Orthodox%20Pilgrims%20DVD+WMV%20%20Rus+Ukr/ukr_wmv.zip
קישור לאתר https://www.youtube.com/embed/gny0MHhwol0
קישור לקובץ DVD http://media.goisrael.com/movies/Russian%20Orthodox%20Pilgrims%20DVD+WMV%20%20Rus+Ukr/Ukrainian%20DVD.zip

מפרט המוצר
משך 11:26
גרסה קצרה
שפה רוסית
חברה מייצרת Mordgan + LAPAM
שנת הפקה 2011
זכויות יוצרים IP של משרד התיירות. ניתן להציג ולהקרין. אין לערוך את הסרטון
קישור לקובץ WMV http://media.goisrael.com/movies/Russian%20Orthodox%20Pilgrims%20DVD+WMV%20%20Rus+Ukr/ukr_wmv.zip
קישור לאתר https://www.youtube.com/embed/gny0MHhwol0
קישור לקובץ DVD http://media.goisrael.com/movies/Russian%20Orthodox%20Pilgrims%20DVD+WMV%20%20Rus+Ukr/Ukrainian%20DVD.zip