צפת

שפה: אנגלית, משך: 2:18
מקור מידע: משרד התיירות
אזור: צפון

מפרט המוצר
אזור צפון
שנת הפקה 2015
משך 2:18
שפה אנגלית
עיר צפת
קישור לאתר https://www.youtube.com/embed/IyhX_qCyjoc

מפרט המוצר
אזור צפון
שנת הפקה 2015
משך 2:18
שפה אנגלית
עיר צפת
קישור לאתר https://www.youtube.com/embed/IyhX_qCyjoc