קבצי נתונים גלמיים של סקר התיירות הנכנסת השנתי

שנה: 2015, מידע בנושא: סקרי תיירות נכנסת
מקור מידע: משרד התיירות
מפרט המוצר
שנה 2015
מידע בנושא סקרי תיירות נכנסת
מפרט המוצר
שנה 2015
מידע בנושא סקרי תיירות נכנסת