ק.ל.מ - נתיבי אוויר הולנדים

מדינה: הולנד, מיקום סניף בארץ: רח' ז'בוטינסקי 2, רמת-גן
מקור מידע: ק.ל.מ - נתיבי אוויר הולנדים
מפרט המוצר
מדינה הולנד
מיקום סניף בארץ רח' ז'בוטינסקי 2, רמת-גן
טלפון +972-3-7630869
טלפון חו"ל +31-20-4747747
קישור לאתר https://www.klm.com/
מפרט המוצר
מדינה הולנד
מיקום סניף בארץ רח' ז'בוטינסקי 2, רמת-גן
טלפון +972-3-7630869
טלפון חו"ל +31-20-4747747
קישור לאתר https://www.klm.com/