קצרין, היום 20-29

אזור: צפון, טמפרטורה מחר: 9 - 16 C°, טמפרטורה מחרתיים: 11 - 15 C°
מקור מידע: השירות המטאורולוגי הישראלי
מפרט המוצר
אזור צפון
תאריך עדכון אחרון 10-11-2019
טמפרטורה היום 20 - 29 C°
אחוזי לחות היום 15 - 15
כיוון רוחות ומהירות היום 045-090/30-35
טמפרטורה מחר 19 - 29 C°
טמפרטורה מחרתיים 19 - 29 C°
טמפרטורה עוד שלושה ימים 20 - 30 C°
עיר קצרין
מפרט המוצר
אזור צפון
תאריך עדכון אחרון 10-11-2019
טמפרטורה היום 20 - 29 C°
אחוזי לחות היום 15 - 15
כיוון רוחות ומהירות היום 045-090/30-35
טמפרטורה מחר 19 - 29 C°
טמפרטורה מחרתיים 19 - 29 C°
טמפרטורה עוד שלושה ימים 20 - 30 C°
עיר קצרין