קצרין, היום 21-33

אזור: צפון, טמפרטורה מחר: 9 - 16 C°, טמפרטורה מחרתיים: 11 - 15 C°
מקור מידע: השירות המטאורולוגי הישראלי
מפרט המוצר
אזור צפון
תאריך עדכון אחרון 16-7-2019
טמפרטורה היום 21 - 33 C°
אחוזי לחות היום 30 - 30
כיוון רוחות ומהירות היום 225-315/10-25
טמפרטורה מחר 23 - 39 C°
טמפרטורה מחרתיים 20 - 32 C°
טמפרטורה עוד שלושה ימים 20 - 31 C°
עיר קצרין
מפרט המוצר
אזור צפון
תאריך עדכון אחרון 16-7-2019
טמפרטורה היום 21 - 33 C°
אחוזי לחות היום 30 - 30
כיוון רוחות ומהירות היום 225-315/10-25
טמפרטורה מחר 23 - 39 C°
טמפרטורה מחרתיים 20 - 32 C°
טמפרטורה עוד שלושה ימים 20 - 31 C°
עיר קצרין