קצרין, היום 11-18

אזור: צפון, טמפרטורה מחר: 9 - 16 C°, טמפרטורה מחרתיים: 11 - 15 C°
מקור מידע: השירות המטאורולוגי הישראלי
מפרט המוצר
אזור צפון
תאריך עדכון אחרון 8-4-2020
טמפרטורה היום 11 - 18 C°
אחוזי לחות היום 60 - 60
כיוון רוחות ומהירות היום 225-315/15-25
טמפרטורה מחר 13 - 17 C°
טמפרטורה מחרתיים 13 - 15 C°
טמפרטורה עוד שלושה ימים 12 - 16 C°
עיר קצרין
מפרט המוצר
אזור צפון
תאריך עדכון אחרון 8-4-2020
טמפרטורה היום 11 - 18 C°
אחוזי לחות היום 60 - 60
כיוון רוחות ומהירות היום 225-315/15-25
טמפרטורה מחר 13 - 17 C°
טמפרטורה מחרתיים 13 - 15 C°
טמפרטורה עוד שלושה ימים 12 - 16 C°
עיר קצרין