בנק אוצר החייל בע"מ - קרית ההדרכה

בנק אוצר החייל בע"מ - קרית ההדרכה
מקור מידע: בנק ישראל

מפרט המוצר
שם הבנק בנק אוצר החייל בע"מ
קוד בנק 14
שם סניף קרית ההדרכה
קוד סניף 332
כתובת עיר הבהד"ים 0
עיר ירוחם
מיקוד 8413302
טלפון 08-6695200
פקס 03-7175332
נגישות לאנשים עם מוגבלות כן
ימי סגירה יום ו
תאריך עדכון אחרון 02/12/2019

מפרט המוצר
שם הבנק בנק אוצר החייל בע"מ
קוד בנק 14
שם סניף קרית ההדרכה
קוד סניף 332
כתובת עיר הבהד"ים 0
עיר ירוחם
מיקוד 8413302
טלפון 08-6695200
פקס 03-7175332
נגישות לאנשים עם מוגבלות כן
ימי סגירה יום ו
תאריך עדכון אחרון 02/12/2019