בנק אוצר החייל בע"מ - קרית ההדרכה

בנק אוצר החייל בע"מ - קרית ההדרכה
מקור מידע: בנק ישראל
מפרט המוצר
שם הבנק בנק אוצר החייל בע"מ
קוד בנק 14
שם סניף קרית ההדרכה
קוד סניף 332
כתובת עיר הבהד"ים 0
עיר ירוחם
מיקוד 8413302
טלפון 08-6695200
פקס
נגישות לאנשים עם מוגבלות כן
ימי סגירה יום ו
תאריך עדכון אחרון 28/06/2020
מפרט המוצר
שם הבנק בנק אוצר החייל בע"מ
קוד בנק 14
שם סניף קרית ההדרכה
קוד סניף 332
כתובת עיר הבהד"ים 0
עיר ירוחם
מיקוד 8413302
טלפון 08-6695200
פקס
נגישות לאנשים עם מוגבלות כן
ימי סגירה יום ו
תאריך עדכון אחרון 28/06/2020