רשות הטבע והגנים

שפה: אנגלית, עברית, ערבית
מקור מידע: רשות הטבע והגנים

רשות הטבע והגנים פועלת להכשרת אתריה לביקורי אנשים עם מוגבלות. בכל הגנים הלאומיים, שמורות הטבע, אתרי העתיקות ואתרי המורשת שהכניסה אליהם בתשלום מבוצעות התאמות נגישות ומותקנים אמצעי עזר לנגישות.

מפרט המוצר
קישור לאתר https://www.parks.org.il/en/accessibility/
שפה אנגלית
שפה עברית
שפה ערבית
טלפון +972-2-5005444

רשות הטבע והגנים פועלת להכשרת אתריה לביקורי אנשים עם מוגבלות. בכל הגנים הלאומיים, שמורות הטבע, אתרי העתיקות ואתרי המורשת שהכניסה אליהם בתשלום מבוצעות התאמות נגישות ומותקנים אמצעי עזר לנגישות.

מפרט המוצר
קישור לאתר https://www.parks.org.il/en/accessibility/
שפה אנגלית
שפה עברית
שפה ערבית
טלפון +972-2-5005444