רשות שדות התעופה בישראל

שפה: אנגלית, עברית, ערבית
מקור מידע: רשות שדות התעופה

השירות לנוסעים נעזרים, בנמל תעופה בן-גוריון, ניתן ע"י חברות שירותי הקרקע (Handling). השירות כולל ליווי וסיוע לנוסע הנעזר בהיותו בתהליך הגעה אל השדה ויציאה מהשדה.
להזמנת נציגי השירות של חברת שירותי הקרקע, ניתן לפנות אל הנציגים בדלפק המודיעין.

מפרט המוצר
קישור לאתר http://www.iaa.gov.il/en-us/airports/bengurion/pages/accessibility.aspx
שפה אנגלית
שפה עברית
שפה ערבית
טלפון +972-3-9723333

השירות לנוסעים נעזרים, בנמל תעופה בן-גוריון, ניתן ע"י חברות שירותי הקרקע (Handling). השירות כולל ליווי וסיוע לנוסע הנעזר בהיותו בתהליך הגעה אל השדה ויציאה מהשדה.
להזמנת נציגי השירות של חברת שירותי הקרקע, ניתן לפנות אל הנציגים בדלפק המודיעין.

מפרט המוצר
קישור לאתר http://www.iaa.gov.il/en-us/airports/bengurion/pages/accessibility.aspx
שפה אנגלית
שפה עברית
שפה ערבית
טלפון +972-3-9723333