שבועות

חג חקלאי ביסודו, בחג השבועות מנציחים את מנהג הבאת המנחות לבית המקדש. חג בו מביאים את הפירות הראשונים של הבציר ואת החיות הראשונות שנולדו בעדרים.
מקור מידע: משרד התיירות

מידע על שבועות - חגים בישראל

 

חג חקלאי ביסודו, בחג השבועות מנציחים את מנהג הבאת המנחות לבית המקדש. חג בו מביאים את הפירות הראשונים של הבציר ואת החיות הראשונות שנולדו בעדרים. חג השבועות חל בסוף ספירת העומר: ספירה של שבעה שבועות (למעשה 50 ימים) מהיום הראשון של פסח. שבעת השבועות של ספירת העומר הם מקור השם "שבועות".

מפרט המוצר
תאריך עברי ו' בסיוון
תאריך 28/5/2020

מידע על שבועות - חגים בישראל

 

חג חקלאי ביסודו, בחג השבועות מנציחים את מנהג הבאת המנחות לבית המקדש. חג בו מביאים את הפירות הראשונים של הבציר ואת החיות הראשונות שנולדו בעדרים. חג השבועות חל בסוף ספירת העומר: ספירה של שבעה שבועות (למעשה 50 ימים) מהיום הראשון של פסח. שבעת השבועות של ספירת העומר הם מקור השם "שבועות".

מפרט המוצר
תאריך עברי ו' בסיוון
תאריך 28/5/2020