שמחת תורה

שמחת תורה מציין את סיום המחזור השנתי של קריאת התורה והתחלת מחזור חדש.
מקור מידע: משרד התיירות

שמחת תורה הוא מועד יהודי המציין את סיום המחזור השנתי של קריאת התורה והתחלת מחזור חדש. ביום זה קוראים את הפרשה האחרונה בתורה, פרשת וזאת הברכה, ומיד אחריה את תחילת הפרשה הראשונה, פרשת בראשית.

מפרט המוצר
תאריך עברי כ"ב בתשרי
תאריך 9/10/2020

שמחת תורה הוא מועד יהודי המציין את סיום המחזור השנתי של קריאת התורה והתחלת מחזור חדש. ביום זה קוראים את הפרשה האחרונה בתורה, פרשת וזאת הברכה, ומיד אחריה את תחילת הפרשה הראשונה, פרשת בראשית.

מפרט המוצר
תאריך עברי כ"ב בתשרי
תאריך 9/10/2020