שמש בישראל

שפה: אנגלית, חברה מייצרת: Slutzky Communication Channels, משך: 3:43, שנת הפקה: 2014
מקור מידע: משרד התיירות

מפרט המוצר
משך 3:43
גרסה קצרה
שפה אנגלית
חברה מייצרת Slutzky Communication Channels
שנת הפקה 2014
זכויות יוצרים IP משרד החוץ. ניתן לצפות או להקרין אך לא לערוך. מותר לעשות שימוש לא מסחרי בקישור ולשתף אותו
קישור לקובץ DVD http://media.goisrael.com/movies/NogaS/Sunshine_across_israel_master.rar
קישור לאתר https://www.youtube.com/embed/bivYs8oacnA

מפרט המוצר
משך 3:43
גרסה קצרה
שפה אנגלית
חברה מייצרת Slutzky Communication Channels
שנת הפקה 2014
זכויות יוצרים IP משרד החוץ. ניתן לצפות או להקרין אך לא לערוך. מותר לעשות שימוש לא מסחרי בקישור ולשתף אותו
קישור לקובץ DVD http://media.goisrael.com/movies/NogaS/Sunshine_across_israel_master.rar
קישור לאתר https://www.youtube.com/embed/bivYs8oacnA