תכנית אב לפיתוח התיירות בנהריה

ספר - תכנית אב לפיתוח התיירות בנהריה
מקור מידע: משרד התיירות
מפרט המוצר
נושא תכניות עבודה, אב ומתאר
תת נושא תכנון פיתוח ושימור
שנת ההוצאה 2007
שפה עברית
סוג פריט מאמר
מקום ההוצאה 3-א תירפכ .ת
בתוך THE REHOVOT CONFERENCE ON REGIONAL DEVELOPMENT [3004]
מספר עותקים 1
סטאטוס הכותר רגיל
מפרט המוצר
נושא תכניות עבודה, אב ומתאר
תת נושא תכנון פיתוח ושימור
שנת ההוצאה 2007
שפה עברית
סוג פריט מאמר
מקום ההוצאה 3-א תירפכ .ת
בתוך THE REHOVOT CONFERENCE ON REGIONAL DEVELOPMENT [3004]
מספר עותקים 1
סטאטוס הכותר רגיל