תכנית אב לפיתוח נוף ונופש בעמק החולה

ספר - תכנית אב לפיתוח נוף ונופש בעמק החולה
מקור מידע: משרד התיירות
מפרט המוצר
שנת ההוצאה 2005
סוג פריט ספר
הערות כולל: תמונות, מפות ותשריטים
שם ההוצאה [חמו"ל]
מקום ההוצאה [?]
סדרה המינהל האזרחי איו"ש
מיקום פיזי של הכותר ו-2 תוכניות אב /CHRISTIAN א-5
מספר עמודים 24
מספר עותקים 1
סטאטוס הכותר רגיל
מפרט המוצר
שנת ההוצאה 2005
סוג פריט ספר
הערות כולל: תמונות, מפות ותשריטים
שם ההוצאה [חמו"ל]
מקום ההוצאה [?]
סדרה המינהל האזרחי איו"ש
מיקום פיזי של הכותר ו-2 תוכניות אב /CHRISTIAN א-5
מספר עמודים 24
מספר עותקים 1
סטאטוס הכותר רגיל