תכנית אב לפיתוח תיירות ראשון לציון חלק 3

מידע - תכנית אב לפיתוח תיירות ראשון לציון חלק 3
מקור מידע: משרד התיירות
מפרט המוצר
שנת ההוצאה 2014
סוג פריט נייר עמדה
שם ההוצאה בנק ישראל
מקום ההוצאה ירושלים, ישראל
מתוך 12
מפרט המוצר
שנת ההוצאה 2014
סוג פריט נייר עמדה
שם ההוצאה בנק ישראל
מקום ההוצאה ירושלים, ישראל
מתוך 12