תכנית אב לפיתוח תיירות -קיסריה

ספר - תכנית אב לפיתוח תיירות -קיסריה
מקור מידע: משרד התיירות
מפרט המוצר
נושא תיירות יוצאת
תת נושא חקר שווקים
שנת ההוצאה 2011
שפה עברית
סוג פריט ספר
שם ההוצאה MINTEL
מקום ההוצאה UK
סדרה MINTEL
מיקום פיזי של הכותר MINTEL ב - 4
מספר עמודים 50
מספר עותקים 1
סטאטוס הכותר רגיל
מפרט המוצר
נושא תיירות יוצאת
תת נושא חקר שווקים
שנת ההוצאה 2011
שפה עברית
סוג פריט ספר
שם ההוצאה MINTEL
מקום ההוצאה UK
סדרה MINTEL
מיקום פיזי של הכותר MINTEL ב - 4
מספר עמודים 50
מספר עותקים 1
סטאטוס הכותר רגיל