תכנית אב לפיתוח תיירות - מועצה אזורית שדות נגב דוח בינים מצב קיים

ספר - תכנית אב לפיתוח תיירות - מועצה אזורית שדות נגב (דו"ח בינים מצב קיים)
מקור מידע: משרד התיירות
מפרט המוצר
שנת ההוצאה 2011
סוג פריט סקירות
שם ההוצאה Elsevier
מקום ההוצאה United Kingdom
בתוך International Journal of Hospitality Management
מפרט המוצר
שנת ההוצאה 2011
סוג פריט סקירות
שם ההוצאה Elsevier
מקום ההוצאה United Kingdom
בתוך International Journal of Hospitality Management