תכנית אב לפיתוח תיירות - מועצה אזורית שדות נגב דוח מצב מוצע

ספר - תכנית אב לפיתוח תיירות - מועצה אזורית שדות נגב (דו"ח מצב מוצע)
מקור מידע: משרד התיירות
מפרט המוצר
שנת ההוצאה 2011
סוג פריט סקירות
שם ההוצאה משרד התיירות
מקום ההוצאה ירושלים
בתוך חסר
מפרט המוצר
שנת ההוצאה 2011
סוג פריט סקירות
שם ההוצאה משרד התיירות
מקום ההוצאה ירושלים
בתוך חסר