תכנית אב לפתוח התיירות ביערות - דוח סופי

ספר - תכנית אב לפתוח התיירות ביערות - דו"ח סופי
מקור מידע: משרד התיירות
מפרט המוצר
שנת ההוצאה 2012
סוג פריט מאמר
שם ההוצאה UNWTO
מקום ההוצאה Madrid
מיקום פיזי של הכותר אלקטרוני
מספר עמודים 76
מפרט המוצר
שנת ההוצאה 2012
סוג פריט מאמר
שם ההוצאה UNWTO
מקום ההוצאה Madrid
מיקום פיזי של הכותר אלקטרוני
מספר עמודים 76