תכנית אב לפתוח התיירות ביערות - טיוטא לדיון

ספר - תכנית אב לפתוח התיירות ביערות - טיוטא לדיון
מקור מידע: משרד התיירות
מפרט המוצר
שנת ההוצאה 2012
סוג פריט מאמר
שם ההוצאה Ait Transport World
מיקום פיזי של הכותר אלקטרוני
מספר עמודים 4
מפרט המוצר
שנת ההוצאה 2012
סוג פריט מאמר
שם ההוצאה Ait Transport World
מיקום פיזי של הכותר אלקטרוני
מספר עמודים 4