תכנית אב לשיקום ופיתוח נחל הבשור כרך א

ספר - תכנית אב לשיקום ופיתוח נחל הבשור: כרך א/
מקור מידע: משרד התיירות
מפרט המוצר
שנת ההוצאה 2015
סוג פריט מסמך
שם ההוצאה מכללת הדסה
מקום ההוצאה ירושלים
מפרט המוצר
שנת ההוצאה 2015
סוג פריט מסמך
שם ההוצאה מכללת הדסה
מקום ההוצאה ירושלים